گواهینامه ها

img

تعدادي از گواهينامه‌هاي دريافت شده

ديپلم زبان انگليسي از جهاددانشگاهي دانشگاه تهران
پروانه مشاوره و نظارت بر فناوري اطلاعات و ارتباطات از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي
مديريت منابع انساني از شركت تيام شبكه
اصول مديريت و سرپرستي از مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
رفتار سازماني پيشرفته از شركت تيام شبكه
مديريت فروش، ماركتينگ و كسب و كار از گروه مديريت و بازاريابي ايران
IQS ماركتينگ، فروش و مديريت كسب و كار از آكادمي
مديريت تبليغات از موسسه فرهنگي و هنري ايده
مذاكره و زبان بدن از باشگاه مديران موفق و مبنا مديران
ANCCP ماركتينگ، فروش، و مديريت كسب و كار از آكادمي
اصول و فنون مذاكره از شركت تيام شبكه
مديريت كسب و كار از باشگاه مديران موفق و مبنا مديران
طراحي مركز داده (Data Center) از موسسه سماتك
ايده‌پردازي و خلاقيت از موسسه ايده
دوره Network+ از موسسه سايبرتك
مديريت پروژه از شركت تيام شبكه
كابل‌كشي ساختيافته از شركت تيام شبكه
مهندسي فروش و بازاريابي از موسسه نگاره
كاربرد تحليل رفتار متقابل در سازمان از شركت تيام شبكه
گواهی‌نامه انجمن تجارت بين‌المللي دانشگاه سينرجي روسيه- ايران
گواهی‌نامه توسعه بازار از طريق ارائه خدمات به مشتري‌ از دانشگاه سينرجي
گواهی‌نامه کسب و کار حرفه ای و کارآفرینی Garret Martin Johnson
گواهی‌نامه IGOR MANN از دانشگاه سينرجي
گواهي‌نامه زبان بدن از دانشگاه سينرجي (مدرس Allan Pease)